Cadeaubonvoorwaarden

U bevindt zich hier: Algemeen > Cadeaubonvoorwaarden
In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door EasyOutlet.nl (KeurSelect Postorders) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een EasyOutlet.nl cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door EasyOutlet.nl uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als
    gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die  
    worden verkocht door EasyOutlet.nl en door EasyOutlet.nl eventuele aangewezen derde partijen.
 
2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn.
    Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren.
    In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies
    (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele
    Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan EasyOutlet.nl te worden verstrekt.
    EasyOutlet.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele
    Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door EasyOutlet.nl of een door EasyOutlet.nl
    eventuele aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van
    oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
 
3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen.
    Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult u de exacte code in.
 
4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op
    de Cadeaubonen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een
    bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 
5. Cadeaubonnen uitgegeven door EasyOutlet.nl en/of door EasyOutlet.nl eventuele aangewezen derde partijen zijn
     uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.EasyOutlet.nl.
 
6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 
7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 
8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het
    account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde
    account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van
    de Cadeaubon.
 
9. Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het
    accountoverzicht op de EasyOutlet.nl website.
 
10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het
       verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, iDEAL of PayPal.
 
11. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins  
       aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 
12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van
      Cadeaubonnen wordt ontzegd. Tevens zal er aangifte gedaan worden bij frauduleuze handelingen.
 
13. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere
       doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 
14. EasyOutlet.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen
       gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan
       opzet of grove schuld aan de zijde van EasyOutlet.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van
       directe schade aan personen of zaken.
 
15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de
       cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de
       wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 
16. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 coupon en een
       onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.
 
17. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons
       dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. EasyOutlet.nl zal uw e-mail
       dan zo spoedig mogelijk behandelen.
Ontvang de EasyOutlet.nl nieuwsbrief
Blijf als eerste op de hoogte van de laatste superaanbiedingen en nieuwe producten
DHL
DPD
PostNL
iDeal
Afterpay
Webshop Keurmerk
Mail mij Bel mij